• Đ/c Vũ Ngọc Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0243.7631124
  • Email:
   vungocdumd@gmail.com
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0234.7631125
  • Email:
   nguyenthuyhanh1975@yahoo.com.vn
 • Đ/c Nguyễn Thị Lê Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02437921676
  • Email:
   huyenthunguyen.md@gmail.com
Copyright © 2017 ViettelStudy. All Rights Reserved.