• Vũ Thị Kiều Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
 • Đ/c Vũ Ngọc Dự
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Hiệu trưởng - nhiệm kỳ 2010-2020
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
 • Đ/c Nguyễn Thúy Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nguyên Phó Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2006 - 2022
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thuyhanh4771@gmail.com
 • Đ/c Nguyễn Thị Vượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ QLGD
  • Điện thoại:
   02437631124
  • Email:
   vuongson970@gmail.com
 • Đ/c Nguyễn Thị Lê Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   02437921676
  • Email:
   huyenthunguyen.md@gmail.com
Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal